Op vrijdag 10 maart heeft wethouder Patrick Moors van de gemeente Doetinchem, vergezeld door Wendy van Beek (strategisch adviseur bij de gemeente) een werkbezoek gebracht aan Sravana.

We hebben toegelicht dat Sravana een vrijwilligersorganisatie is en dat er zowel gasten in het ‘bijna thuis huis’ worden opgenomen als dat er ook ondersteuning thuis wordt gegeven. De verpleegkundige zorg wordt door Sensire ingevuld in samenwerking met de huisarts van de gasten of de eigen huisarts van Sravana. Ook de relatie met de Vrienden van Sravana is benoemd, net als de samenstelling en de rol van de Raad van Advies.

Verder hebben we uitgebreid gesproken over het huisvestingsvraagstuk. De gemeente is zich zeer bewust van het belang van Sravana voor de inwoners van Doetinchem. Dit aspect krijgt ook zeker een plaats in de woonzorgvisie die de gemeente komende periode zal ontwikkelen. Daarin zal centraal staan wat er voor de inwoners nodig is qua voorzieningen om in alle opzichten goede zorg te kunnen borgen.

Na een rondleiding door het hospice gaf de wethouder aan het werk van Sravana en de medewerkers/vrijwilligers zeer te waarderen en het een waardevol werkbezoek gevonden te hebben.