Stichting Sravana

Corona heeft de afgelopen twee jaar ons allen in de greep gehouden. Hierdoor hebben we helaas een aantal dingen moeten uitstellen. Tijdens het 20-jarig jubileum van Sravana is de club van 100 opgericht. Het doel is om via deze club extra dingen te kunnen doen die o.a. het verblijf van de gasten in het hospice kunnen veraangenamen.

De binnentuin van het hospice is de eerste wens die financieel gerealiseerd is door de club van 100. GreenM2 heeft de binnentuin opnieuw aangelegd en verzorgd nu ook samen met een aantal tuinvrijwilligers het onderhoud.

De Lions Achterhoek hebben een mooi initiatief gestart. De Gruune Cross. Middels een mooie fietstocht afgelopen juli zamelden zij geld in voor een drietal doelen waarvan Sravana er één was. Op het landgoed Zelle in Hengelo mochten de Vrienden van Sravana een mooie cheque in ontvangst nemen. De totale opbrengst is ruim 53.000 euro geweest. Het is mooi om te zien dat zoveel mensen Sravana een warm hart toedragen.

Via deze weg wil ik dan ook iedereen bedanken voor zijn inzet voor Sravana op welke wijze dan ook.

Hartelijke groet, Peter Lukassen
Voorzitter Vrienden van Sravana

Sravana

“Innerlijk luisteren, luisteren naar de betekenis achter de woorden, om zo liefdevolle zorg en aandacht te geven. Dat is wat wij doen bij Sravana. Dat is wat Sravana betekent… “