Wilt u ons steunen?

Heel graag!

U kunt het werk van de Stichting Sravana op verschillende manieren steunen. U kunt een eenmalige gift doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de opening van uw bedrijf, een bijzonder jubileum, door schenking van legaten of als alternatief voor het jaarlijkse kerstgeschenk.

Uw financiële bijdragen zijn welkom op bankrekeningnummer NL34 RABO 0384 3078 17 ten name van Stichting Sravana. de Stichting Sravana denkt graag met u mee! U kunt hierover contact opnemen met de penningmeester Jan Föllings administratie@sravana.info

Wilt u meer doen om Sravana financieel te ondersteunen en donateur worden? We attenderen u graag op de Vrienden van Sravana en de Club van 100

Stichting Vrienden van Sravana

De Stichting Vrienden van Sravana zet zich, o.a. door middel van acties, in om de financiële middelen te vergaren die nodig zijn om Sravana haar belangrijke werk te laten verrichten in het hospice en bij de mensen thuis. Mede dankzij giften vanuit de samenleving kan Sravana bestaan.

Alle schenkingen, groot of klein, maken het de Stichting Vrienden van Sravana mogelijk om aan de wensen van Sravana te voldoen om het hun gasten zo comfortabel mogelijk te maken.

Sravana

“Innerlijk luisteren, luisteren naar de betekenis achter de woorden, om zo liefdevolle zorg en aandacht te geven. Dat is wat wij doen bij Sravana. Dat is wat Sravana betekent… “