Doetinchem, augustus 2022

Aan Allen die Sravana in welke vorm dan ook een warm hart toedragen,

Het is mij wederom een groot genoegen u hierbij de zomer- nieuwsbrief 2022 van Sravana te mogen presenteren.

Mijn bijdrage toont een tevreden voorzitter. Het gaat goed bij Sravana, zowel in ons hospice op Groot Hagen als in de ondersteuning die wij bij de mensen thuis bieden.

Wij zijn de moeilijke corona periode, zij het met de nodige beperkingen, meer dan goed doorgekomen. Nu maar hopen dat dat ook in de komende tijd zo mag blijven. Wij blijven alert. We volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen maatregelen als dat weer noodzakelijk zou worden.

Tijdens onze laatste gezellige bijeenkomst met vrijwilligers op 27 juni jl in Beek, de door onze vaste evenementencommissie prima georganiseerde zomerbijeenkomst, zijn maar liefst 10 nieuwe zorg vrijwilligers geïnstalleerd.

Intern zijn wij een eind op streek met ons project ‘Van goed naar beter’, ter optimalisatie van onze bestuurlijke organisatie en onze oriëntatie op de toekomst van de zorg in het algemeen en de consequenties daarvan voor de palliatieve zorg en ons hospice in het bijzonder. Het bestuur is gestart met bijeenkomsten, waarbij we de vrijwilligers informeren over landelijke en plaatselijke ontwikkelingen en mogelijke keuzes die dat met zich meebrengt voor Sravana. Inmiddels hebben we ook het overleg met de Stichting Vrienden van Sravana, de Raad van Advies en de hospices in de regio weer opgepakt.

Tenslotte zijn wij verheugd U te kunnen laten weten dat wij er onlangs in zijn geslaagd een nieuw bestuurslid gespecialiseerd in palliatieve zorg aan te trekken. Zij zal zichzelf in één van de volgende nieuwsbrieven nader voorstellen.

Ik wens U allen een mooie zomer.
Pieter Jan Eshuis (voorzitter)

Sravana

“Innerlijk luisteren, luisteren naar de betekenis achter de woorden, om zo liefdevolle zorg en aandacht te geven. Dat is wat wij doen bij Sravana. Dat is wat Sravana betekent… “