Afgelopen zondag heeft Sravana een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Wingerd voor naasten en medewerkers.  We hebben samen stilgestaan bij de gasten die de afgelopen periode in het Hospice zijn overleden. We hebben de naam genoemd tijdens het plaatsen van een roos. De muzikale bijdrage werd verzorgd door het koor Sereen en harpiste Judith Baakman.

‘In het land waar geen antwoorden zijn, brengt één woord alles saam, het mooiste… het liefste…jouw prachtige naam’