In gesprek met Will Wammes, vrijwilliger hospice en lid van de club van 100 (71 jaar, woonplaats Ulft)
Inmiddels 12 jaar vrijwilliger in het hospice.

Waarom is Will vrijwilliger geworden? Will heeft in het verleden een theologie opleiding gedaan en aansluitend wat pastoraal werk. Tijdens zijn toenmalige werk begon hij zich af te vragen, wil ik hier mee doorgaan? Wat wil ik nog meer? Hij is zich gaan oriënteren op vrijwilligerswerk. Na het overlijden van zijn echtgenote en een een cursus rouwverwerking heeft Will zijn pijn omgezet in kracht. “Voor mij komt in het hospice alles samen.” Will vindt het prettig om zich dienend op te stellen voor de gast en de naasten.

“Ik kan hier alles doen behalve de verpleegkundige en medische zorg” Het contact met gast en familie vindt hij erg prettig: aansluiten bij het gesprek met de gast en naasten waarbij hij ook vaak iets van zichzelf kan laten zien omdat dit past in de situatie. Will ervaart dan een verbinding.

Het maakt Will niet uit wat hij moet doen in het hospice. “Alles is zinvol of nodig en komt de gast en naasten ten goede.” Alle landelijke VPTZ cursussen heeft hij inmiddels gevolgd. Misschien nog een cursus verschillende religies. “Wat basiskennis is voor de vrijwilligers prettig”, zegt Will. “We krijgen in de maatschappij ook steeds meer met verschillende religies te maken. Bij Sravana kan dat in de toekomst ook meer worden. Zo zou je dan ook beter kunnen inspelen op de behoeften van de gast en naasten.”

Will is ook lid geworden van de club van 100, een initiatief vanuit de Vrienden van Sravana. Deze club wil allerlei projecten opzetten waar Sravana behoefte aan heeft. Zo is onlangs de nieuwe binnentuin gerealiseerd. Will geeft aan dat er misschien ook via de club van 100 meer bekendheid kan worden gegeven aan Sravana en wat die voor Sravana kan betekenen evenals de donateurs.

Will wil zich nog graag meerdere jaren inzetten voor Sravana. Hij doet zijn werk met veel plezier. ”Sravana voelt voor mij als een warm bad.“

Sravana

“Innerlijk luisteren, luisteren naar de betekenis achter de woorden, om zo liefdevolle zorg en aandacht te geven. Dat is wat wij doen bij Sravana. Dat is wat Sravana betekent… “