Beloningsbeleid

De stichting Sravana heeft drie coördinatoren in dienst.

De arbeidsduur voor de algemeen coördinator is vastgesteld op minimaal 26 uur en maximaal 30 uur per week, voor de tweede coordinator en derde coördinator is de arbeidsduur vastgesteld op minimaal 20 en maximaal 24 uur per week.

De eerste twee coördinatoren zijn belast met de planning van de werkzaamheden in het Hospice. De derde coördinator is specifiek belast met de planning van activiteiten van Sravana Thuis, VPTZ (Vrijwillige Paliatieve Zorg Nederland). De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraam- en Jeugdgezondheidszorg.

In het Gasthuis en bij Sravana Thuis zijn ca. 70 vrijwillige medewerkers werkzaam. De vrijwilligers die in het gasthuis en thuis actief zijn ontvangen geen loon.

De bestuurders ontvangen geen beloning en zijn dus eveneens vrijwilliger.