26 maart 2020

Maatregelen corona virus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus COVID 19 hebben Stichting Sravana genoodzaakt de genomen maatregelen uit te breiden.

Dankzij extra ondersteuning van het verpleegkundig team van Sensire, blijft het hospice voorlopig open. Het verpleegkundig team gaat samen met de groep vrijwilligers die op dit moment nog inzetbaar is, zorg verlenen aan maximaal 3 gasten.

De ondersteuning bij terminaal zieken thuis, kunnen wij tijdelijk helaas niet bieden.

Belangrijk is dat wij zorgen dat het hospice van Sravana coronavrij blijft.
Dit betekent dat:

• Er geen corona-patiënten of van corona verdachte patiënten worden opgenomen.
• Er geen patiënten uit zorginstellingen worden opgenomen.
• Intakes vanuit Sravana alleen telefonisch worden gedaan.
• Er patiënten worden opgenomen die geen complexe zorg nodig hebben; patiënten met een korte levensverwachting die bijvoorbeeld thuis geen opvang hebben.
• Om doorstroming te behouden er patiënten worden opgenomen die een levensverwachting hebben van 4 tot 6 weken, in plaats van 3 maanden.
• Het bezoek aan de gasten wordt beperkt tot directe familie/naasten, maximaal 2 per dag.
• Al onze medewerkers volgens de richtlijnen van het RIVM alle benodigde (hygiënische) voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Wanneer de ontwikkelingen vragen om nieuwe aanpassingen dan zullen wij daar zo snel mogelijk op inspelen.

 

 

17 maart 2020
Preventie corona virus

Het dagelijks bestuur van Stichting Sravana heeft na zorgvuldig overleg met de coördinatoren besloten het hospice voorlopig open te houden en gasten te blijven ontvangen.
Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar om de gevraagde zorg te kunnen bieden.

Wel is er een aantal maatregelen getroffen om besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan.
• Er worden voorlopig maximaal drie gasten opgenomen
• We vragen bezoek te beperken
• We vragen alle bezoekers, vrijwilligers en aanwezigen in het huis regelmatig handen te wassen en te ontsmetten
• Geen handen schudden, omhelzen en zoenen
• Voor onze medewerkers geldt het protocol voor hygiëne.

Thuisinzetten
De thuisinzetten gaan in beperkte mate door.
Wel is besloten de intake voorlopig telefonisch te doen en hiervoor niet op huisbezoek te gaan.
Er zijn voldoende vrijwilligers bereid en beschikbaar om te worden ingezet.
Per inzet wordt afgewogen of de situatie veilig genoeg is om vrijwilligers in te zetten.

Wanneer de ontwikkelingen vragen om andere keuzes dan zullen we daar zo snel mogelijk op inspelen.