De coördinatoren van Sravana

Sravana heeft drie coördinatoren in dienst, waarvan één coördinator zich inzet voor de palliatieve, terminale zorg bij de mensen thuis.

De coördinatoren van Sravana zijn het eerste aanspreekpunt voor de gast en zijn of haar familie. Zodra er een aanvraag binnenkomt neemt de coördinator contact op en volgt er een intakegesprek. Dit geldt zowel voor een opname in het hospice, als voor de inzet van een vrijwilliger in de thuissituatie.

De coördinatoren onderhouden tevens het contact met verpleegkundigen en huisartsen en sturen de vrijwilligers aan.


De coördinatoren zijn:
Heleen Simon Schutter Fotografie 170330 Sravana 4  foto Ans tbv website 

      Heleen Klumper

 algemeen coördinator

Trudy  Kouwen

coördinator

          Ans Bolder

coördinator Sravana Thuis