Respijtzorg

Tijdelijk alles overnemen van de mantelzorger

 

Het is niet zomaar iets om de verzorging van een geliefde die aan het einde van zijn of haar leven is gekomen, tijdelijk los te laten.

Maar soms is het goed en zinvol om een paar dagen nieuwe energie op te doen zodat daarna de eigen zorg weer volledig kan worden opgepakt.

 

Tijdelijk kunnen gasten in het hospice verblijven om de mantelzorger te ontlasten en even op adem te laten komen. Iemand die een beroep wil doen op respijtzorg kan contact opnemen met met de coördinator, klik hier.