Respijtzorg

Het is niet zomaar iets om de verzorging van een geliefde die aan het einde van zijn of haar
leven is gekomen, tijdelijk los te laten. Maar soms is het goed en zinvol om een paar dagen
nieuwe energie op te doen zodat daarna de eigen zorg weer volledig kan worden opgepakt.

Daarom biedt Sravana ook respijtzorg.

 

 

Tijdelijk kunnen gasten in het hospice verblijven om de mantelzorger te ontlasten en even op adem te laten komen.

Iemand die een beroep wil doen op respijtzorg kan contact opnemen met met de coördinator, klik hier.

Tijdelijk
alles overnemen
van de mantelzorger

 

   Copyright 2018-2019 Stichting Sravana All Rights Reserved Stichting Sravana