De vrijwilligers van Sravana

De vrijwilligers van Sravana zijn goed voorbereid op hun taak. Zij worden
geschoold door middel van een introductiecursus waarbij de landelijke richtlijnen
van de 'Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg' worden gehanteerd. De cursus 
wordt gegeven door gastdocenten en door de eigen coördinatoren. De landelijke cursussen
voor vrijwilligers in de terminale (thuis)zorg worden eveneens door de vrijwilligers
van Sravana gevolgd. Daarnaast worden nog verschillende themabijeenkomsten aangeboden.


Na een succesvolle afsluiting van de introductiecursus wordt de vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst aangeboden, waarmee zowel Sravana als de vrijwilliger aangeeft de werksituatie serieus te nemen en de privacy regels in acht te nemen.
Daarna wordt de vrijwilliger geïnstalleerd en kunnen de werkzaamheden beginnen.

De toewijding van de vrijwilligers bij Sravana is groot. Zonder uitzondering zetten
zij zich met elkaar in voor dat ene doel; er kunnen en willen zijn voor de stervende medemens. Dankzij hun warme en liefdevolle betrokkenheid, hun aandacht en ondersteuning, kan er op een waardige manier afscheid worden genomen van
het leven.

De vrijwilligers van Sravana kunnen zichzelf wegcijferen en zich aanpassen aan de wensen en gewoonten van de stervende en zijn naasten.

 

Groepsfoto vrijwilligers