Opnieuw is er een jaar voorbij, een jaar waarin we gelukkig onze coronamaatregelen weer wat konden versoepelen. Zowel bij de mensen thuis als in het hospice. Zo konden we in de loop van het jaar steeds meer ruimte geven aan de wijze van werken zoals we dat graag doen. De gast die meer bezoek kan ontvangen, de ruimtes in het hospice die weer gebruikt kunnen worden door naasten en natuurlijk de medewerkers die weer binnen de 1,5 meter van de gast en naasten kunnen staan. Het persoonlijke contact is toch veel prettiger als dit niet op afstand hoeft.

Hoe mooi om te zien dat er nog speciale dagen toegevoegd kunnen worden aan het nog korte leven van de zieke, een kleinzoon die trouwt en bij oma langskomt met zijn bruid, aandacht voor verjaardagen ook in het hospice of nog een dag weg met de wensambulance, nog 1 x naar de zee of – hoe klein ook – nog 1 x naar huis waaruit de zieke plotseling is weggegaan.

Er waren dit jaar weer mogelijkheden voor een gezellig samenzijn met alle vrijwilligers, verpleging, bestuur en alle andere betrokkenen van Sravana. Nieuwe vrijwilligers werden geïnstalleerd en er was aandacht voor de jubilarissen. Een samenzijn met een fantastische groep mensen, die allen zeer betrokken zijn bij het wel en wee van Sravana. De saamhorigheid om met elkaar zorg en aandacht aan de stervende en naasten te kunnen geven is groot.

We zagen dit jaar ook een toenemend aantal vragen voor verblijf in het hospice en de thuisondersteuning. Ernstig zieken die vanuit het ziekenhuis niet terug kunnen naar huis door bijv. geen of een tekort aan mantelzorg. We zien steeds meer aanvragen voor het hospice vanuit de thuissituatie door meer alleenstaanden, of overbelasting mantelzorg. Het verblijf in het hospice en ondersteuning thuis zijn veelal kortdurend door een (zeer) korte levensverwachting. Mensen zijn zieker als de aanvraag voor ondersteuning komt. Dit vraagt ook veel van onze vrijwilligers en verpleging, de korte veelal intensieve contacten met de stervenden en naasten, het sneller ‘omschakelen’. Onderling is er goed en veelvuldig contact tussen de vrijwilligers, verpleging en coördinatoren om gevoelens hierover te kunnen delen met elkaar. Onze mensen zijn er niet alleen voor de ander maar ook voor elkaar.

Zo zullen we ook met elkaar de schouders er weer onder zetten om het komende jaar er te kunnen zijn voor de zieke en de naasten die om onze zorg en ondersteuning vraagt, zowel bij de mensen thuis als in het hospice.

Heleen Klumper
Algemeen coördinator

Sravana

“Innerlijk luisteren, luisteren naar de betekenis achter de woorden, om zo liefdevolle zorg en aandacht te geven. Dat is wat wij doen bij Sravana. Dat is wat Sravana betekent… “