Wat zijn we trots op onze vrijwilligers. In moeilijke tijden zoals corona en de vakantieperiode voelen de vrijwilligers vaak een (extra) grote verantwoordelijkheid om er te zijn voor de zieke en naasten zowel in het hospice als thuis. Deze gebeurtenissen / perioden vraagt vaak om extra inzet van de vrijwilligers om het rooster rond te krijgen. Hoe mooi is het om te zien dat dit dan lukt. De saamhorigheid is groot onder de vrijwilligers.

Nieuwe zorgvrijwilligers
Zoals al eerder is gezegd hebben we onlangs weer 10 nieuwe zorgvrijwilligers kunnen installeren zowel voor het hospice als voor thuis. Het op peil houden van het aantal vrijwilligers is voor Sravana, als vrijwilligersorganisatie een steeds terugkerend gebeuren. De nieuwe vrijwilligers hebben de introductiecursus succesvol afgesloten en zijn drukdoende om zich de organisatie eigen te maken en enthousiast begonnen aan hun taak als zorgvrijwilliger. Ze worden hierbij verwelkomt en begeleidt door de ervaren collega vrijwilligers. Naast nieuwe zorgvrijwilligers heeft Sravana ook regelmatig vrijwilligers nodig voor andere taken, zoals PR, tuin of bloemenvrijwilliger, ondersteuning administratie etc. Met elkaar zorgen alle vrijwilligers met hun aandeel voor een goed draaiende organisatie, die er kan zijn voor de zieke en de naasten.

Verpleegkundig team Sensire
In de samenstelling van het verpleegkundig team van Sensire welke verantwoordelijk is voor de verpleegkundige zorg aan de gast in het hospice, hebben het afgelopen jaar een aantal wijzigingen plaats gevonden. Een viertal verpleegkundigen is met een welverdiend pensioen gegaan en hebben plaatsgemaakt voor een aantal jongere verpleegkundigen die zich al snel thuis voelden in het hospice tussen de collega`s en de vrijwilligers.

Complementaire zorg
Enkele weken geleden zijn we weer gestart met een huiskamerconcert(je) in het hospice. Deze worden meerdere keren per jaar georganiseerd in het kader van de Complementaire zorg. Door Corona is dit lange tijd niet mogelijk geweest . De Görgelpiepen een klein mannenkoor uit Silvolde heeft ons weer verblijd met herkenbare liederen. De aanwezige gasten en naasten hebben waar dit kon meegezongen en met elkaar een fijne avond gehad.

Herdenkingsbijeenkomst
Na twee jaar waarin dit geen doorgang kon vinden, zijn we nu weer begonnen met de voorbereidingen van de herdenkingsbijeenkomst op zondag 30 oktober. De overleden gasten in het hospice van dit jaar worden samen met aanwezige familieleden en de medewerkers van Sravana herdacht. Hopelijk komt er deze keer niets tussen.

Heleen Klumper
Algemeen coördinator

Sravana

“Innerlijk luisteren, luisteren naar de betekenis achter de woorden, om zo liefdevolle zorg en aandacht te geven. Dat is wat wij doen bij Sravana. Dat is wat Sravana betekent… “