Doetinchem, december 2022

Aan allen, die zich in welke vorm dan ook verbonden voelen met Sravana,

Met veel genoegen leid ik onze nieuwe winter-nieuwsbrief in waarin onder meer een bijdrage van ons nieuwe bestuurslid Trudy Geurts. Tal van ingrijpende wijzigingen hebben zich het afgelopen half jaar voorgedaan. Sravana staat op een belangrijk kruispunt in haar inmiddels 23-jarig bestaan.

Op 30 november hebben wij door persoonlijke omstandigheden afscheid moeten nemen van  Trudy Kouwen, die sinds 2 november 2006 als coördinator een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het succes van Sravana. Zij heeft zich al die jaren met liefde en passie ingezet voor het wel en wee van ons huis, onze vrijwilligers en gasten en eraan bijgedragen dat Sravana niet meer is weg te denken uit de Doetinchemse samenleving.

Het vertrek van Trudy heeft er vanzelfsprekend toe geleid dat wij op zoek zijn gegaan naar een vervanger. Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij erin geslaagd zijn een waardige opvolger te vinden die op tal van gebieden een schat aan ervaring meebrengt en met wie wij onze toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Op 1 november is Ineke Bennink al voorzichtig begonnen. Omdat we in onze sollicitatieronde niet 1 maar zelfs 2 geschikte kandidaten troffen hebben we meteen ook maar de opvolging van Ans Bolder geregeld, die op 1 juni van haar welverdiende pensioen gaat genieten. We hebben Bianca te Brake vastgelegd om haar te gaan opvolgen.

Met spijt in mijn hart moet ik u tenslotte laten weten dat over enkele jaren ons verblijf op Groot Hagen noodgedwongen eindigt. De bestuurder van Sensire heeft ons inmiddels definitief laten weten dat er voor Sravana geen ruimte meer zal zijn nabij Den Ooiman, als daar de geplande nieuwbouw wordt gerealiseerd. Dat was schrikken, zoals u begrijpt. Vanaf haar start is Sravana gastvrij ontvangen door Sensire in het pand op Groot Hagen. Wij voelden ons daar welkom en zijn Sensire daar zeer erkentelijk voor. Maar hieraan komt nu een einde. Begin 2027 wordt ons pand afgebroken en moeten wij elders een goed heenkomen hebben gevonden. Naast de schrik realiseren wij ons ook de kansen die hier uit voortvloeien. Als wij erin slagen een geschikte locatie te vinden en wij de zaken financieel rond krijgen kunnen wij ook serieus overwegen of een uitbreiding en modernisering wenselijk en mogelijk is. En dat met behoud van onze kernwaarden (er zijn, aandacht, wensen van de gast). Hoe dan ook breekt er een spannende tijd aan. Intussen zijn wij al druk bezig ons met onze stakeholders te oriënteren op de mogelijkheden die er hopelijk zijn. Het spreekt voor zich dat iedere denkbare hulp van buiten hierbij meer dan welkom is.

Ik wens u fijne feestdagen en een in alle opzichten gelukkig en vooral gezond nieuw jaar

Pieter Jan Eshuis (voorzitter)

Sravana

“Innerlijk luisteren, luisteren naar de betekenis achter de woorden, om zo liefdevolle zorg en aandacht te geven. Dat is wat wij doen bij Sravana. Dat is wat Sravana betekent… “