Ook 2022 was weer een bewogen jaar. Na twee jaar corona leek de wereld eindelijk weer te normaliseren. Helaas is de werkelijkheid anders.

Gelukkig hebben de coördinatoren, vrijwilligers en verpleegkundigen onze gasten weer op de voor hen zo kenmerkende warme en liefdevolle manier kunnen begeleiden tijdens de laatste periode van hun leven.

Dit jaar heb ik van dichtbij mee mogen maken wat dit betekent. Het is mooi om de passie en betrokkenheid van mensen te voelen en te zien dat alle liefde en aandacht uitgaat naar de gast en zijn of haar familie en vrienden.

Wij als vrienden van Sravana zetten ons jaarlijks in om net dat beetje extra te kunnen bieden aan de gasten en iedereen die hierbij betrokken is. Dit doen wij onder andere via de club van 100 en iedereen die Sravana een warm hart toedraagt middels een gift of een bijdrage.

Wij willen dan ook via deze weg iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage in welke vorm dan ook. Zonder uw steun is dit allemaal niet mogelijk.

Peter Lukassen
Voorzitter Vrienden van Sravana

Sravana

“Innerlijk luisteren, luisteren naar de betekenis achter de woorden, om zo liefdevolle zorg en aandacht te geven. Dat is wat wij doen bij Sravana. Dat is wat Sravana betekent… “